Videos put online in 2019

2019 September 17 – Gökpolska från Värmland

2019 July 9 – St Mary’s at 4 – Nyckelharpa (extracts)

2019 June 29 – Klockstapelvalsen

2019 March 9 – Troll Kärrings Låten